Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Nauk Społecznych

Wydział

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Wzory podań i wniosków

Wzory podań kierowanych do Dziekana

Egzaminy, zaliczenia, warunki

 

Praktyki, ćwiczenia terenowe

 

Studiowanie indywidualne

 

Drugi kierunek, druga specjalność, dodatkowe zajęcia

 

Powtarzanie

 

Praca dyplomowa, egzamin dyplomowy, dyplom

 

Przeniesienia, wznowienie studiów

 

Urlopy

 

Opłaty

 

Zgłoszenie zmian

 

Zgubienie legitymacji studenckiej

 

Inne

 

Wskazówki dotyczące wypełniania podań

 

Należy usunąć wszystkie elementy w nawiasach, są to informacje dla Państwa co należy wpisać, albo jest to krótkie wyjaśnienie Należy wybrać odpowiednią "końcówkę" płci. Należy w miejsca kropek wpisywać swoje dane. Znak gwiazdki * w podaniu oznacza wpisanie odpowiednich danych, czyli należy wykasować formułkę i wpisać swoje dane, np. Nazwisko i imię - kasujemy i wpisujemy swoje nazwisko i imię.

*) dotyczy studentów rozpoczynających studia w semestrze letnim (od lutego)

Znajdziesz nas tutaj