Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Nauk Społecznych

Wydział

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

O wydziale

ul. Bohaterów Westerplatte 64

tel./fax. (59) 84 05 919 -920 -921 

e-mail: ef@apsl.edu.pl

Godziny pracy: od poniedziałku do piątku: 7:30-15:30

 

Wydział Nauk Społecznych składa się z trzech jednostek:

Instytut Pedagogiki – prowadzi działalność dydaktyczną i badawczą związaną z dydaktyką, metodologią badań społecznych, resocjalizacją, psychologią społeczną, filozofią edukacji w przestrzeni współczesnej humanistyki, technologią kształcenia, historią wychowania, rozwojem osobowości dziecka, historią szkolnictwa polskiego, nowymi metodami nauczania, diagnozą poziomu rozwoju zdolności dzieci i młodzieży, diagnozą problemów społecznych oraz metodyki działań korekcyjno-resocjalizacyjnych i pomocowych. Instytut wydaje dwa recenzowane czasopisma naukowe: „Edukacja w Dyskursie” (http://www.edukacjawdyskursie.apsl.edu.pl/) oraz „Czasopismo Pedagogiczne”http://czasopismopedagogiczne.edu.pl/index.php/cp).

Instytut Muzyki – prowadzi badania w obszarze dydaktyki muzyki (ze szczególnym uwzględnieniem wkładu lokalnych artystów i pedagogów), pedagogiki międzykulturowej, historii muzyki. Nasi wykładowcy, oprócz podstawowej działalności edukacyjnej, są czynnymi i cenionymi muzykami, prowadzącymi twórczą działalność artystyczną na polu kompozytorskim, aranżacyjnym; są koncertującymi artystami, animatorami życia kulturalnego, w którym czynnie uczestniczą również studenci. Instytut wydaje recenzowane czasopismo naukowe „Ars Inter Culturas” (http://aic.apsl.edu.pl).

Katedra Pracy Socjalnej – pracownicy Katedry prowadzą badania dotyczące współczesnych metod inkluzji osób wykluczonych ( zawodowo, edukacyjnie, społecznie). Rozważamy prawa człowieka, znaczenie rodziny, alternatywne formy edukacji ( slow education). Analizujemy społeczne aspekty opieki paliatywno-hospicyjnej, istotę procesów społecznych takich jak cyberprzemoc, przemoc ekonomiczna, intelektualna etc..  

Więcej na:  https://ps.apsl.edu.pl/pl/

Wybrane monografie pracowników Wydziału Nauk Społecznych:

  • Lech Witkowski, Niewidzialne środowisko. Pedagogika kompletna Heleny Radlińskiej jako krytyczna ekologia idei, umysłu i wychowania. O miejscu pedagogiki w przełomie dwoistości w humanistyce, Kraków 2014;
  • Łukasz Wirkus, Stres w pracy kuratora sądowego, Kraków 2015;
  • Anna Babicka-Wirkus, Prawa dziecka w przestrzeni edukacyjno-społecznej, Kraków 2016;
  • Renata Wiaderna-Kuśnierz, Prawo rzymskie na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939), Toruń 2015;
  • Anetta Jaworska, Zasoby osobiste i społeczne skazanych w procesie oddziaływań penitencjarnych, Kraków 2016.
  • Sławomir Pasikowski, Ambiwalencja i opór. Nauczyciele i studenci wobec szkoły, Słupsk, 2014.
  • Mirosław Patalon, Teologiczne inspiracje w pracy socjalnej, Toruń 2013.

Strategia rozwoju WNS na lata 2013-2020

 Jednostki organizacyjne Wydziału:

Instytut Muzyki

Instytut Pedagogiki 

Katedra Pracy Socjalnej

    

 

Znajdziesz nas tutaj