Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Nauk Społecznych

Katedra Pracy Socjalnej

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Praktyki

Studia na kierunku Praca Socjalna dają możliwość zdobycia nie tylko wiedzy, ale również umiejętności praktycznych.

Praktyki śródroczne mogą być realizowane m.in. w następujących placówkach :

  1. Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Słupsku i placówkach jemu podlegających
  2. Centrum Zdrowia Psychicznego w Słupsku
  3. Dom Pomocy Społecznej w Lubuczewie
  4. Sąd Okręgowy w Słupsku
  5. Dom Pomocy Społecznej "Leśna Oaza" w Słupsku i wielu innych miejscach

Podczas praktyk studenci i studentki zdobywają wiedzę praktyczną, która w realny sposób zweryfikuje pasje i zainteresowania zawodowe. Praktyka daje nie tylko możliwości zdobycia cennych umiejętności, potwierdzenia swoich dotychczasowych zawodowych wyborów, ale również poznania ludzi pełnych pasji, których nie brakuje w pracy socjalnej, którzy stanowią ogromny kapitał społeczny w świecie, w którym przyszło nam żyć i działać.

W ramach realizacji przedmiotu „Praktyka śródroczna z metodyką pracy socjalnej” studenci odwiedzają potencjalne placówki, w których nie tylko mogą odbyć praktykę, ale również znaleźć zatrudnienie po zakończonych studiach. Jest to również okazja do poznania opinii pracodawców na temat oczekiwań względem przyszłych pracowników.

Studenci mogą również przygotowywać prace licencjackie w porozumieniu z potencjalnymi pracodawcami.

 

 

Znajdziesz nas tutaj