Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Nauk Społecznych

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Plany Zajęć

2018/2019 semestr letni Aktualizacja : 04.04.2019

Ważne informacje

Uwaga I SDS Psychopedagogika i II SPS EEzJA niestacjonarne

Rozkłady zajęć w dniu 10.04. uległy zmianom.

Prosimy o zapoznanie się z dokonaną aktualizacją.

Uwaga Studenci niestacjonarni II SPS EEzJA, POWzPS, III Psychopedagogika oraz I SDS Pedagogika i II SDS Psychopedagogika

Rozkład zajęć w dniu 10.04 uległ zmianie. Prosimy o zapoznanie się dokonaną aktualizacją.

Uwaga Studenci stacjonarni II SPS EEzJA, POWzPS, I SDS Pedagogika oraz II SDS GzPZ

Rozkład zajęć w dniu 10.04 uległ zmianie. Prosimy o zapoznanie się dokonaną aktualizacją.

STUDIA STACJONARNE

Uwaga I SDS stacjonarne

Seminarium mgr z prof. L. Preuss - Kuchtą realizowane jest w czwartek w godz.13.50 - 15.25 (s. 417)

Plik zawiera wykaz rozkładu zajęć dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, gdzie:

  • N - oznacza studia niestacjonarne
  • S - oznacza studia stacjonarne
  • Moduł - zajęcia z modułu pedagogiczno - psychologicznego (nie dotyczy studentów kierunku Pedagogika)

Zajęcia na studiach stacjonarnych zostały zaplanowane wg konkretnych dat.
W celu zapoznania się z planami zajęć na cały semestr, po otwarciu pliku należy przesunąć dolny pasek w przeglądarce w prawą stronę.

Pracownia "Roboludek" mieści się w budynku przy ul. Kołłątaja 32.
W pracowni obowiązuje obuwie zmienne 

 

 

 

STUDIA NIESTACJONARNE

Uwaga SPS Pedagogika niestacjonarne

Rozkłady zajęć z lektoratu j. obcego realizowane w piątki uległy zmianie.
Prosimy o zapoznanie się aktualizacją planu.

Uwaga III SPS POWzRes niestacjonarne

Zajęcia z dr G. Durką w dniu 12.05br. zostają odwołane i przełożone na dzień 15.06 w godz. 10.30 - 14.35 (sala 215)

Uwaga III SPS niestacjonarne

Seminarium z dr I. Stelmasiak w dniu 07.04. br.  zostaje odwołane i przełożone na 15.06. br w godz.17.10 - 19.35 (s. 417)

 

Plik zawiera wykaz rozkładu zajęć dla studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, gdzie:

  • N - oznacza studia niestacjonarne
  • S - oznacza studia stacjonarne
  • Moduł - zajęcia z modułu pedagogiczno - psychologicznego (nie dotyczy studentów kierunku Pedagogika)

Zajęcia na studiach stacjonarnych zostały zaplanowane wg konkretnych dat.
W celu zapoznania się z planami zajęć na cały semestr, po otwarciu pliku należy przesunąć dolny pasek w przeglądarce w prawą stronę.

Pracownia "Roboludek" mieści się w budynku przy ul. Kołłątaja 32.
W pracowni obowiązuje obuwie zmienne 

 

STUDIA PODYPLOMOWE

Znajdziesz nas tutaj