Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Nauk Społecznych

Instytut Pedagogiki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

WSZJK

Akty Prawne

Schemat Organizacyjny

Procedury

Ocena jakości kształcenia

Strategie

Jakość Kształcenia na Wydziale Nauk Społecznych

 

Zarządzanie Jakością Kształcenia w Instytucie Pedagogiki i Pracy Socjalnej (IPiPS) AP w Słupsku :

 

 

Weryfikowanie programów kształcenia :

 

Zatwierdzanie programów kształcenia na kolejny cykl kształcenia :

 

Procedury hospitacji zajęć dydaktycznych

 

Proces dyplomowania :

Regulamin określający zasady funkcjonowania "Systemu Plagiat.pl" w Akademii Pomorskiej w Słupsku

 

Sprawozdania, Raporty, Oceny

 

Procedury

 

Arkusze oceny pracy mgr/licencjackiej/słuchacza studiów podyplomowych

 

 

OBOWIĄZUJĄCE AKTY NORMATYWNE MNiSW

 

 

 

 

Znajdziesz nas tutaj