Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Nauk Społecznych

Instytut Muzyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Pracownicy

p.o. Dyrektora Instytutu Muzyki – dr Tadeusz Formela

Z-ca Dyrektora Instytutu Muzyki – dr Dariusz Domański

Dyrektor artystyczny Instytutu Muzyki - dr hab. Monika Zytke, prof. AP

Zakład Dydaktyki Muzyki

 1. dr Jarosław Chaciński (p.o. Kierownika zakładu)
 2. dr hab. Maciej Babnis
 3. mgr Ewa Misiewicz
 4. mgr Katarzyna Wyporska-Wawrzczak
 5. mgr Mirosław Gliniecki
 6. mgr Tomasz Giczewski

Zakład Dyrygentury Chóralnej i Aranżacji Muzyki

 1. dr Ryszard Strzelecki (p.o. Kierownika zakładu)
 2. dr hab. Monika Zytke, prof. AP
 3. dr Tadeusz Formela
 4. dr Marek Czerniewicz
 5. dr Zdzisław Siadlak
 6. mgr Zdzisław Pawiłojć
 7. mgr Dorota Gieruszczak
 8. mgr Bogumiła Kaczyńska
 9. mgr Mateusz Kempa

Zakład Praktyki Instrumentalnej i Wokalnej

 1. dr hab. Joanna Bernagiewicz, prof. AP (kierownik zakładu)
 2. dr hab. Katarzyna Chacińska, prof. AP
 3. dr Dariusz Domański
 4. mgr Andrzej Kwiczała
 5. mgr Medea Berianidze
 6. mgr Łukasz Jankowski
 7. mgr Przemysław Sysojew-Osiński
 8. mgr Wiesław Helinski
 9. mgr Piotr Jankowski
 10. mgr Piotr Mach
 11. mgr Zenon Terefenko

Znajdziesz nas tutaj