Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Nauk Społecznych

Instytut Muzyki

Studenci
Akadamia Pomorska Słupsk

Struktura organizacyjna

p.o. Dyrektora Instytutu Muzyki – dr Tadeusz Formela

Z-ca Dyrektora Instytutu Muzyki – dr Dariusz Domański

Dyrektor artystyczny Instytutu Muzyki - dr hab. Monika Zytke, prof. AP

Instytut Muzyki

  • Zakład Dydaktyki Muzyki
  • Zakład Dyrygentury Chóralnej i Aranżacji Muzyki
  • Zakład Praktyki Instrumentalnej i Wokalnej

Znajdziesz nas tutaj