Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Nauk Społecznych

Aktualności Wydziału

Akadamia Pomorska Słupsk
Nowy doktor habilitowany

Nowy doktor habilitowany

W dniu 19 czerwca 2019 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie nadała Panu dr.Mikołajowi Tarkowskiemu z Zakładu Prawa Akademii Pomorskiej w Słupsku stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, z dyscypliny nauki prawne.

19.06.2019
Akadamia Pomorska Słupsk
Godziny dziekańskie

Godziny dziekańskie

W związku ze spotkaniem pracowników Wydziału Nauk Społecznych z władzami Uczelni,

16.02.2018

Znajdziesz nas tutaj