Przejdź do treści strony
Godło

Serwis - Wydział Nauk Społecznych

Akadamia Pomorska Słupsk
Nowy doktor habilitowany

Nowy doktor habilitowany

W dniu 19 czerwca 2019 roku Rada Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie nadała Panu dr.Mikołajowi Tarkowskiemu z Zakładu Prawa Akademii Pomorskiej w Słupsku stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, z dyscypliny nauki prawne.

.

Znajdziesz nas tutaj